HR & Marketing on the road | Van Tornhaut

HR & Marketing on the road

HR & marketing volgden vandaag een interactieve sessie over het bevorderen van innovatie: "Don't Kill Creativity in Your Organization".

Het was een verhelderende sessie van Mathias Boënne, Assistant Prof of Entrepreneurship & Innovation Management at Utrecht University. Hij besprak de valkuilen en successen bij het stimuleren van innovatie in de talentenpool een organisatie door het Great Place To Work Institute en Vlerick Business School. Hij onderzocht het belang van het koesteren van een creatieve omgeving en het omarmen van innovatie binnen organisaties.

De sessie herinnerde ons aan de cruciale rol die creativiteit speelt bij het stimuleren van groei, het voorblijven van de concurrentie en uiteindelijk het creëren van een bloeiende werkcultuur.

We hebben waardevolle inzichten opgedaan over hoe we onze werknemers kunnen versterken, hun creatieve potentieel kunnen ontsluiten en een omgeving kunnen creëren die innovatief denken bevordert. Door frisse ideeën aan te moedigen, de status-quo uit te dagen en een cultuur van continu leren te omarmen, koesteren we een sfeer waarin innovatie bloeit.

Bij Van Tornhaut zijn we ervan overtuigd dat leren nooit stopt! We doen er alles aan om voorop te blijven lopen, en deze sessie bevestigde opnieuw onze toewijding aan voortdurende persoonlijke en professionele ontwikkeling.

We zijn Great Place To Work Institute en Vlerick Business School dankbaar voor het organiseren van dit verrijkende evenement. Laten we elkaar blijven inspireren, de norm uitdagen en een omgeving creëren waar creativiteit gedijt!